Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.xedos.sklep.pl


Spis treści:
 1. Warunki ogólne
 2. Definicje
 3. Wymagania techniczne
 4. Założenie konta w sklepie
 5. Zawieranie umowy sprzedaży
 6. Płatności
 7. Realizacja zamówienia
 8. Prawo odstąpienia od umowy
 9. Skutki odstąpienia od umowy
 10. Reklamacje
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
 13. Ochrona danych osobowych
 14. Własność praw
 15. Zastrzeżenia
 1. Warunki ogólne
  1. XEDOS s.c. Alicja Pytka i Grzegorz Pytka z siedzibą w Stobnie 17D, 72-002 Dołuje, numer NIP 8521025389, REGON 810697385 ("Sprzedawca"), oferuje swoje produkty za pośrednictwem sklepu internetowego znajdującego się w domenie www.xedos.sklep.pl ("Sklep"). Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez klientów przeglądających zawartość Sklepu lub składających zamówienia w naszym Sklepie, składania zamówień na oferowana przez nas produkty oraz warunki ich dostawy lub ich reklamowania. Treść regulaminu w formacie PDF można pobrać klikając tutaj. W celu otwarcia pliku PDF potrzebujesz bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie (www.adobe.pl) lub innego , podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. Treść regulaminu można również pobrać lub wydrukować korzystając za zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować możesz to uczynić:
   - telefonicznie pod numerem: (+48) 512 501 501
   - poprzez e-mail: kontakt@xedos.sklep.pl Pełne dane adresowe naszej firmy są następujące:
   XEDOS s.c. Pytka Alicja i Pytka Grzegorz
   Stobno 17d, 72-002 Dołuje
   Regon: 810697385
   NIP: 8521025389
  2. Korzystając ze strony www.xedos.sklep.pl, Klient akceptuje niniejszy Regulamin ("Regulamin"). Z tego względu, przed złożeniem zamówienia prosimy o zapoznanie się z Regulaminem. Składając zamówienie lub/i zakładając konto w naszym Sklepie konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu i Polityki Prywatności (której treść można sprawdzić tutaj). Klient zobowiązany jest do zapoznania się z ich treścią i w przypadku, gdy nie akceptuje Regulaminu lub Polityki Prywatności nie dokonuje zakupów w Sklepie.
  3. Klientem sklepu www.xedos.sklep.pl mogą być następujące podmioty:
   1. Konsumenci – konsument to osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych. Konsument jest osobą fizyczną dokonującą ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej.
   2. Przedsiębiorca – osoba prawna, fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 2. Definicje
  1. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
  2. Konto – uregulowana w "Regulaminie usług elektronicznych w sklepie internetowym" nieodpłatna funkcja sklepu internetowego, dzięki której Klient może założyć w sklepie swoje indywidualne konto.
  3. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu poprzez www.xedos.sklep.pl.
  4. Konsument – "konsument" w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  5. Przedsiębiorca – "przedsiębiorca" w rozumieniu Kodeksu cywilnego oraz ustawy o prawach konsumenta.
  6. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.xedos.sklep.pl.
  7. Sprzedawca - Alicja Pytka i Grzegorz Pytka, prowadzący wspólnie działalność pod firmą XEDOS s.c. z siedzibą w Stobnie 17D, 72-002 Dołuje, numer NIP 8521025389, REGON 810697385.
 3. Wymagania techniczne
  1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedawca:
   1. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
   2. dostęp do aktywnej poczty elektronicznej,
   3. włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 4. Założenie konta w Sklepie
  1. Nabycie oferowanych przez Sprzedawcę towarów wymaga założenia konta w Sklepie albo podania danych dot. adresu dostawy przy zakupie danego produktu.
  2. Założenie konta jest bezpłatne i wymaga podania adresu e-mail oraz ustanowienia hasła do konta. Zakładając konto Klient ma obowiązek dostarczyć pełne i aktualne informacje o sobie.
  3. Zabronione jest przenoszenie uprawnień do swojego konta utworzonego w Sklepie na inną osobę oraz zezwalanie innej osobie na korzystanie z niego.
  4. Klient ma prawo w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów usunąć konto przez samodzielne jego usunięcie w opcjach konta lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w pkt.1 niniejszego Regulaminu.
  5. Osoba działająca w imieniu osoby prawnej lub innego podmiotu powinna być uprawniona do korzystania ze Sklepu oraz do działania w ich imieniu.
 5. Zawieranie umowy sprzedaży
  1. Zawarcie umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta zamówienia za pomocą formularza zamówień w sklepie internetowym.
  2. Cena produktu uwidoczniona na stronie sklepu podana jest w złotych polskich i zawiera podatek VAT. O łącznej cenie produktu będącego przedmiotem zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, Klient jest informowany na stronie sklepu w trakcie składania zamówienia.
  3. W celu złożenia zamówienia, wybrany produkt/produkty należy dodać do koszyka, następnie wybrać z dostępnych w sklepie: sposób dostawy towaru oraz metodę płatności za zamówienie, a także podać dane niezbędne do zrealizowania zamówienia.
  4. Kliknięcie przycisku "zamawiam z obowiązkiem zapłaty" powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Po dokonaniu zakupu Sprzedawca potwierdza mailem złożenie zamówienia. Potwierdzenie zawiera co najmniej oświadczenie Sprzedawcy o otrzymaniu zamówienia i jego przyjęciu do realizacji i potwierdzenie zawarcia umowy. Umowa sprzedaży zostaje zawarta z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości.
 6. Płatności
  1. Za złożone w sklepie internetowym zamówienie można zapłacić w następujący sposób:
   1. poprzez platformę Przelewy24 – w ten sposób można dokonać płatności kartą kredytową/debetową lub poprzez bankowość online dostępną dla najbardziej popularnych polskich banków,
   2. poprzez płatność za pobraniem, tj. płatność u kuriera przy odbiorze przesyłki,
   3. płatność gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym zamówienia w siedzibie firmy Sprzedawcy.
 7. Realizacja zamówienia
  1. Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru zgodnego z opisem.
  2. Termin realizacji zamówienia wskazany jest w sklepie internetowym w opisie produktów.
  3. W przypadku wyboru płatności z góry, Sprzedawca przystępuje to realizacji zamówienia po zaksięgowaniu zapłaty.
  4. Informacje dotyczące krajów, do których Sprzedawca realizuje dostawę, kosztów oraz terminów wysyłki znajdują się w zakładce "Dostawa".
  5. Klient ma możliwość osobistego odbioru złożonego zamówienia w siedzibie Sprzedawcy w godzinach jego otwarcia. W takiej sytuacji, Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówienie z góry bądź przy odbiorze.
 8. Prawo odstąpienia od umowy
  1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem sklepu internetowego, z zastrzeżeniem pkt. 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
  2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
   1. w którym Konsument wszedł w posiadanie zamówionego towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru,
   2. w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
  3. W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w pkt. 1 Regulaminu (wysyłając pismo pocztą lub przekazując informację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@xedos.sklep.pl), o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia.
  4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
  5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowę uważa się za niezawartą.
 9. Skutki odstąpienia od umowy
  1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 9.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:
   1. pisemnie na adres: Stobno 17d, 72-002 Dołuje woj. zachodniopomorskie;
   2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@xedos.sklep.pl;
  2. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym).
  3. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  4. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze produkt od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
  5. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed jego upływem. Konsument powinien zwrócić produkt na adres: XEDOS S.C., Stobno 17D, 72-002 Dołuje.
  6. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości produktu, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.
  7. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść Konsument:
   1. jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w sklepie internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
   2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
 10. Reklamacje
  1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w kodeksie cywilnym.
  2. Zgodnie z art. 568 § 1 kodeksu cywilnego, jeżeli Kupującym jest Konsument , a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sprzedawcy ograniczona jest do roku od dnia wydania rzeczy.
  3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:
   1. pisemnie na adres: XEDOS S.C., Stobno 17D, 72-002 Dołuje,
   2. za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@xedos.sklep.pl.
  4. W opisie reklamacji zaleca się podanie:
   1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady,
   2. żądania sposobu doprowadzenia produktu do zgodności z umową sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy sprzedaży,
   3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
  5. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
  6. W przypadku, gdy do rozpatrzenia reklamacji niezbędne będzie dostarczenie produktu do Sprzedawcy, Klient zostanie poproszony przez Sprzedawcę o dostarczenie produktu (w przypadku Konsumenta na koszt Sprzedawcy) na adres: XEDOS S.C., Stobno 17D, 72-002 Dołuje. Jeżeli jednak ze względu na rodzaj wady, rodzaj produktu lub sposób jego zamontowania, dostarczenie produktu przez Klienta byłoby niemożliwe albo nadmiernie utrudnione, Klient poproszony zostanie o udostępnienie, po uprzednim uzgodnieniu terminu, produktu Sprzedawcy w miejscu, w którym produkt się znajduje. Prośba o dostarczenie produktu nie ma wpływu na bieg terminu na ustosunkowanie się Sprzedawcy do reklamacji Klienta.
 11. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  1. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
   2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2017 r. poz. 1063), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Sprzedawcą. Wykaz inspektoratów znajduje się pod adresem uokik.gov.pl/wazne_adresy.php,
   3. Klient może skorzystać z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl,
   4. Klient może skorzystać również z platformy ODR dostępnej pod adresem ec.europa.eu/consumers/odr.
 12. Postanowienia dotyczące przedsiębiorców
  1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów niebędących konsumentami.
  2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od umowy sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
  3. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia umowy sprzedaży.
  4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę produktu przewoźnikowi, na Klienta niebędącego konsumentem przechodzą korzyści i ciężary związane z produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu, aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
  5. W razie przesłania produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika, Klient niebędący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.
  6. Zgodnie z art. 558 § 1 kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za produkt wobec Klienta niebędącego konsumentem zostaje wyłączona.
  7. Klientowi niebędącemu konsumentem nie przysługuje prawo do odstąpienia umowy zawartej na odległość.
  8. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu umowy sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych.
  9. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Klienta niebędącego konsumentem.
  10. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.
 13. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są, zgodnie z wolą Klienta, w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
  3. Dane osobowe pozyskane od Klientów przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ("RODO"). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie internetowym.
 14. Własność praw
  1. Wszystkie treści, zdjęcia, rysunki i ilustracje znajdujące się na stronie sklepu internetowego, a także publikowane w nim treści stanowią własność intelektualną XEDOS S.C. Jakiekolwiek korzystanie ze sklepu internetowego lub jego zawartości (częściowo lub w całości) w celu innym, niż prywatny i niekomercyjny, bez wcześniejszego uzyskania zgody XEDOS S.C. jest zakazane. W przypadku naruszeń powyższych zapisów, uprawnienia wynikające z ochrony własności intelektualnej będą dochodzone na drodze prawnej.
 15. Zastrzeżenia
  1. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów bądź jakiekolwiek inne osoby korzystające ze sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do sklepu internetowego lub zamknięcia konta użytkownika, jeżeli ten naruszy powyższą zasadę lub jakąkolwiek inną zasadę będącą częścią Regulaminu.
  2. Umowy zawierane w sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
  3. Każdorazowo składane poprzez sklep internetowy zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
  4. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie wyłączają lub w żadnym stopniu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa.
  5. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w na stronie www.xedos.sklep.pl.
 16. Zmiana Regulaminu
  1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana wchodzi w życie z dniem wskazanym przez Sprzedawcę, nie wcześniej jednak niż w terminie 14 dni od dnia udostępnienia jednolitego tekstu Regulaminu w Sklepie. Wszystkie zamówienia przyjęte do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania przez klienta zamówienia.
  2. O zmianie Regulaminu Klient zostaje poinformowany niezwłocznie na adres e-mail podany w czasie rejestracji, nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku nie zaakceptowania nowej treści Regulaminu klient może usunąć konto klienta w Sklepie lub wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej lub przesyłki listowej.

REGULAMIN USŁUG ELEKTRONICZNYCH W SKLEPIE INTERNETOWYM
www.xedos.sklep.pl


Spis treści:
 1. Definicje
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
 3. Usługi elektroniczne udostępnione w sklepie internetowym
 4. Konto
 5. Formularz zamówienia
 6. Newsletter
 7. Reklamacje
 8. Ochrona danych osobowych
 9. Zastrzeżenia
 1. Definicje
  1. Konto – uregulowana w niniejszym regulaminie nieodpłatna funkcja sklepu internetowego www.xedos.sklep.pl, dzięki której Klient bądź jakakolwiek osoba użytkująca sklep może założyć swoje indywidualne konto.
  2. Klient – każdy podmiot dokonujący zakupu poprzez www.xedos.sklep.pl.
  3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.xedos.sklep.pl.
  4. Sprzedawca - Alicja Pytka i Grzegorz Pytka, prowadzący wspólnie działalność pod firmą XEDOS s.c. z siedzibą w Stobnie 17D, 72-002 Dołuje, numer NIP 8521025389, REGON 810697385.
 2. Kontakt ze Sprzedawcą
  1. adres pocztowy: Stobno 17D, 72-002 Dołuje,
  2. adres e-mail: kontakt@xedos.sklep.pl,
  3. telefon: (+48) 512 501 501
 3. Usługi elektroniczne udostępnione w sklepie internetowym
  1. W sklepie internetowym www.xedos.sklep.pl dostępne są następujące usługi elektroniczne:
   1. konto,
   2. formularz zamówienia,
   3. newsletter.
 4. Konto
  1. Założenie konta jest dobrowolne i zależne od woli Klienta bądź jakiejkolwiek osoby użytkującej sklep.
  2. Konto daje użytkownikowi dodatkowe możliwości, takie, jak: przeglądanie historii złożonych zamówień, sprawdzenie statusu zamówienia czy samodzielna edycja podanych danych.
  3. Korzystanie z konta możliwe jest po wykonaniu łącznie trzech kolejnych kroków: (1) wypełnieniu formularza rejestracji, (2) kliknięciu pola "Załóż konto" oraz (3) potwierdzeniu chęci utworzenia konta poprzez kliknięcie w link potwierdzający przesłany automatycznie na podany adres poczty elektronicznej.
  4. W formularzu rejestracji niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Klientów niebędących konsumentami, niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  5. Usługa elektroniczna "konto" świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia konta poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@xedos.sklep.pl lub też pisemnie na adres: Stobno 17D, 72-002 Dołuje.
 5. Formularz zamówienia
  1. Korzystanie z formularza zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego produktu do elektronicznego koszyka. Złożenie zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) wypełnieniu formularza zamówienia i (2) kliknięciu pola "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie sklepu). W formularzu zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres do wysyłki, adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących umowy sprzedaży: produkt/y, ilość produktu/ów, miejsce i sposób dostawy produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
  2. Usługa elektroniczna "formularz zamówienia" świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania zamówienia za jego pośrednictwem.
 6. Newsletter
  1. Korzystanie z newslettera następuje po podaniu w zakładce "Newsletter" widocznej na stronie sklepu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje newslettera i kliknięciu pola "Zapisz się". Na newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania konta – zapisanie do newslettera następuje wówczas z chwilą utworzenia konta.
  2. Usługa elektroniczna "newsletter" świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Klient ma możliwość wypisania się z newslettera w każdej chwili i bez podania przyczyny poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@xedos.sklep.pl lub też pisemnie na adres: Stobno 17D, 72-002 Dołuje woj. zachodniopomorskie.
 7. Reklamacje
  1. Reklamacje dotyczące funkcjonowania którejkolwiek z udostępnianych usług elektronicznych należy kierować na adres e-mail kontakt@xedos.sklep.pl.
  2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni od dnia jej dostarczenia.
 8. Ochrona danych osobowych
  1. Administratorem danych osobowych Klientów, zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest Sprzedawca.
  2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem sklepu internetowego zbierane są, zgodnie z wolą Klienta, w celu realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi elektronicznej.
  3. Dane osobowe pozyskane od Klientów przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych ("RODO"). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w sklepie internetowym.
 9. Zastrzeżenia
  1. Zabronione jest dostarczanie przez Klientów bądź jakiekolwiek inne osoby korzystające ze sklepu internetowego treści o charakterze bezprawnym. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zablokowania dostępu do sklepu internetowego lub zamknięcia konta użytkownika, jeżeli ten naruszy powyższą zasadę lub jakąkolwiek inną zasadę będącą częścią Regulaminu.
  2. Umowy zawierane w sklepie internetowym są zawierane w języku polskim.
  3. Postanowienia zawarte w Regulaminie nie wyłączają lub w żadnym stopniu nie ograniczają uprawnień Klienta wynikających z przepisów prawa.
  4. Regulamin może zostać zmieniony w każdym momencie. Zmiany Regulaminu obowiązują od chwili ich publikacji w na stronie www.xedos.sklep.pl.

Oświadczenia
wzór formularza odstąpienia od umowy