Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Dane osobowe przekazywane nam przez Klientów przetwarzamy w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Klientów zezwolenia oraz wymogami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r.).

Administratorem danych osobowych jest XEDOS s.c. Alicja Pytka i Grzegorz Pytka, z siedzibą w Stobno 17D, 72-002 Dołuje.

Przetwarzanie przez nas danych osobowych w każdym przypadku opiera się na określonej podstawie prawnej. Przy przetwarzaniu danych wyznajemy zasadę adekwatności i zbieramy ich minimalną ilość, wystarczającą do osiągnięcia określonego celu. Dane są przetwarzane wyłącznie w celu, w jakim zostały zebrane.

Dane osobowe Klientów przechowujemy na serwerach zapewniających ich pełne bezpieczeństwo. Dostęp do bazy danych posiadają jedynie uprawnieni pracownicy Sklepu.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma pełną możliwość żądania od Administratora dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

Każdy Klient, który przekazał nam swoje dane osobowe ma w prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, poza sytuacjami, gdy udostępnienie danych jest konieczne do zrealizowania umowy, którą Klient chce zawrzeć ze Sklepem, tj.:

a) w przypadku Klienta, który skorzysta ze sposobu dostawy przesyłką pocztą lub kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora,

b) w przypadku Klienta, który skorzysta ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia zebrane dane wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności.

Poza powyższymi przypadkami, przekazanie danych Klienta może wystąpić wyłącznie za jego wyraźną zgodą lub na jego życzenie, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.

Nasz Sklep posługuje się również tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Klienta przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o aktywności Klienta, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Klient w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies, choć musi mieć świadomość, że w niektórych przypadkach odłączenie tych plików może wpłynąć na utrudnienia w korzystaniu z oferty naszego Sklepu.

Pliki cookies zapisywane na komputerze Klienta przechowują informacje na temat:

  • sesji Użytkownika,

  • ostatnio oglądanych produktów,

  • oddania głosu w ankiecie.

Pragniemy zwrócić Państwa uwagę, że jeżeli na stronie internetowej naszego Sklepu zamieszczamy linki prowadzące do innych, nieadministrowanych przez nas stron internetowych, to nie możemy odpowiadać ani za zawartość tychże stron, ani za stopień ochrony prywatności realizowany przez administratorów tych stron. Podejmując decyzję o przejściu na takie strony, Klient czyni to na własną odpowiedzialność. Zachęcamy przy okazji do zapoznania się z polityką prywatności realizowaną przez te strony, zanim Klient udostępni im swoje dane osobowe.

Materiały reklamowo-promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to wyraźną zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym Sklepie. Materiały te dotyczą  wyłącznie oferty naszego Sklepu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres sklep@xedos.com.pl bądź telefonicznie pod numerem 512501501.